Motor DKM - Motor giảm tốc mini - hộp giảm tốc DKM Hàn Quốc chính hãng giá sỉ 0909.801.822

Motor DKM Đảo Chiều

Động cơ điện xoay chiều DKM

Động Cơ DKM - Dòng AC Động Cơ Đảo Chiều

Động cơ DKM đảo chiều được thiết kế cho ứng dụng cần chuyển hướng thường xuyên.

Đó là loại chạy tụ điện và động cơ DKM cảm ứng một pha.

Xem thêm
Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 6RDGA-6GMotor DKM Đảo Chiều - Model: 6RDGA-6G
Frame Size: Size 6 - 60mm (2.36 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 6W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 6RDGD-6GMotor DKM Đảo Chiều - Model: 6RDGD-6G
Frame Size: Size 6 - 60mm (2.36 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 6W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 6RDGE-6GMotor DKM Đảo Chiều - Model: 6RDGE-6G
Frame Size: Size 6 - 60mm (2.36 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 6W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGA-6GMotor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGA-6G
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 6W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGD-6G Motor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGD-6G
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 6W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGE-6GMotor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGE-6G
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 6W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGA-10GMotor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGA-10G
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 10W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGD-10GMotor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGD-10G
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 10W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGE-10GMotor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGE-10G
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 10W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGA-15G Motor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGA-15G
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 15W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:7RDGD-15GMotor DKM Đảo Chiều - Model:7RDGD-15G
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 15W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGE-15G Motor DKM Đảo Chiều - Model: 7RDGE-15G
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 15W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 8RDGA-15GMotor DKM Đảo Chiều - Model: 8RDGA-15G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 15W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:8RDGD-15GMotor DKM Đảo Chiều - Model:8RDGD-15G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 15W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:8RDGE-15GMotor DKM Đảo Chiều - Model:8RDGE-15G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 15W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 8RDGA-25GMotor DKM Đảo Chiều - Model: 8RDGA-25G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 25W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:8RDGD-25GMotor DKM Đảo Chiều - Model:8RDGD-25G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 25W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:8RDGE-25GMotor DKM Đảo Chiều - Model:8RDGE-25G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 25W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 9RDGA-40GMotor DKM Đảo Chiều - Model: 9RDGA-40G
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 40W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGD-40GMotor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGD-40G
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 40W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGE-40GMotor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGE-40G
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 40W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGA-60FPMotor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGA-60FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 60W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGD-60FPMotor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGD-60FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 60W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGE-60FPMotor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGE-60FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 60W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGA-90FPMotor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGA-90FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 90W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGD-90FPMotor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGD-90FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 90W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGE-90FPMotor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGE-90FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 90W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGA-120FPMotor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGA-120FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 120W
Motor DKM Đảo Chiều - Model: 9RDGD-120FPMotor DKM Đảo Chiều - Model: 9RDGD-120FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 120W
Motor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGE-120FPMotor DKM Đảo Chiều - Model:9RDGE-120FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: R- Reversible Motor
Công Suất : 120W
Chọn số trang để xem tiếp