Motor DKM - Motor giảm tốc mini - hộp giảm tốc DKM Hàn Quốc chính hãng giá sỉ 0909.801.822

DKM induction Motor

Cho vòng quay tốc độ cao.
- 3.600RPM (thông số 60Hz)
- 3.000RPM (thông số 50Hz)
- Chỉ sử dụng động cơ mà không cần hộp giảm tốc
- Có thể quay thuận/ nghịch.
Công ty Tia Chớp nhà nhập khẩu chính hãng các loại DKM induction Motor từ Hàn Quốc mẫu mã đa dạng và phong phú, giao hàng toàn quốc, miễn phí TP. Hồ Chí Minh.

DKM induction Motor được phát triển lần đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 1987 và đã được áp dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Xem thêm
Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Motor DKM 3Pha 90W- Model: 9IDGK-90FPMotor DKM 3Pha 90W- Model: 9IDGK-90FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 3Pha 90W- Model: 9IDGK-90FWHMotor DKM 3Pha 90W- Model: 9IDGK-90FWH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: W - Worm Solid Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 3Pha 120W- Model: 9IDGK-120FWHMotor DKM 3Pha 120W- Model: 9IDGK-120FWH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: W - Worm Solid Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 3Pha 200W- Model: 9IDGK-200FPMotor DKM 3Pha 200W- Model: 9IDGK-200FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 3Pha 200W- Model: 9IDGK-200FWHMotor DKM 3Pha 200W- Model: 9IDGK-200FWH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: W - Worm Solid Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 1Pha 6W- Model: 6IDGE-6GMotor DKM 1Pha 6W- Model: 6IDGE-6G
Frame Size: Size 6 - 60mm (2.36 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 1Pha 15W- Model: 7IDGE-15GMotor DKM 1Pha 15W- Model: 7IDGE-15G
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 1Pha 25W- Model: 8IDGE-25GMotor DKM 1Pha 25W- Model: 8IDGE-25G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 3Pha 220V 25W- Model: 8IDGG-25GMotor DKM 3Pha 220V 25W- Model: 8IDGG-25G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 1Pha 40W- Model: 9IDGE-40GMotor DKM 1Pha 40W- Model: 9IDGE-40G
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 1Pha 120W- Model: 9IDGE-120FPMotor DKM 1Pha 120W- Model: 9IDGE-120FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 3Pha 220V 200W- Model: 9IDGG-200FPMotor DKM 3Pha 220V 200W- Model: 9IDGG-200FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 3Pha 220V 40W- Model: 9IDGG-40GMotor DKM 3Pha 220V 40W- Model: 9IDGG-40G
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 3Pha 220V 40W- Model: 9IDGG-40G-TMotor DKM 3Pha 220V 40W- Model: 9IDGG-40G-T
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Motor DKM 3Pha 220V 60W- Model: 9IDGG-60FPMotor DKM 3Pha 220V 60W- Model: 9IDGG-60FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 60W
Motor DKM 3Pha 220V 60W- Model: 9IDGG-60FP-TMotor DKM 3Pha 220V 60W- Model: 9IDGG-60FP-T
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 60W
Motor DKM 3Pha 220V 90W- Model: 9IDGG-90FPMotor DKM 3Pha 220V 90W- Model: 9IDGG-90FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 90W
Motor DKM 3Pha 220V 90W- Model: 9IDGG-90FP-TMotor DKM 3Pha 220V 90W- Model: 9IDGG-90FP-T
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 90W
Motor DKM 3Pha 220V 90W- Model: 9IDGG-90FWHMotor DKM 3Pha 220V 90W- Model: 9IDGG-90FWH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: W - Worm Solid Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 90W
Motor DKM 3Pha 220V 120W- Model: 9IDGG-120FPMotor DKM 3Pha 220V 120W- Model: 9IDGG-120FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 120W
Motor DKM 3Pha 220V 120W- Model: 9IDGG-120FP-TMotor DKM 3Pha 220V 120W- Model: 9IDGG-120FP-T
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 120W
Motor DKM 3Pha 220V 150W- Model: 9IDGG-150FPMotor DKM 3Pha 220V 150W- Model: 9IDGG-150FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 150W
Motor DKM 3Pha 120W- Model: 9IDGK-120FPMotor DKM 3Pha 120W- Model: 9IDGK-120FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 120W
Motor DKM 3Pha 120W- Model: 9IDGK-120FP-TMotor DKM 3Pha 120W- Model: 9IDGK-120FP-T
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 120W
Động Cơ Induction DKM Motor - Model: 9IDGE-180FHĐộng Cơ Induction DKM Motor - Model: 9IDGE-180FH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 180W
Động Cơ Induction DKM Motor - Model: 9IDGD-180FHĐộng Cơ Induction DKM Motor - Model: 9IDGD-180FH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: W - Worm Solid Type
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 180W
Động Cơ Cảm Ứng DKM - 10IDKE-250F-TĐộng Cơ Cảm Ứng DKM - 10IDKE-250F-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 250W
Động Cơ Cảm Ứng DKM - 10IDGE-250FU-TĐộng Cơ Cảm Ứng DKM - 10IDGE-250FU-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Động Cơ Cảm Ứng DKM - 10IDGE-250FWH-TĐộng Cơ Cảm Ứng DKM - 10IDGE-250FWH-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 250W
Động Cơ Cảm Ứng DKM - 10IDGD-300F-TĐộng Cơ Cảm Ứng DKM - 10IDGD-300F-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Công Suất : 300W
Chọn số trang để xem tiếp