Motor DKM - Motor giảm tốc mini - hộp giảm tốc DKM Hàn Quốc chính hãng giá sỉ 0909.801.822

Motor Điều Khiển DKM

Động cơ cảm ứng điều khiển tốc độ - Kiểm soát tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển

- Dừng lại sau 2 giây. khi tắt - Vượt ải: 30~40 lần - Có thể quay ngược chiều

Xem thêm
Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Motor Điều Khiển DKM 1Pha 10W- Model: 7SDGE-10GMotor Điều Khiển DKM 1Pha 10W- Model: 7SDGE-10G
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Motor Điều Khiển DKM 1Pha 25W- Model: 8SDGE-25GMotor Điều Khiển DKM 1Pha 25W- Model: 8SDGE-25G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 25W
Motor Điều Khiển DKM 1Pha 40W- Model: 9SDGE-40GMotor Điều Khiển DKM 1Pha 40W- Model: 9SDGE-40G
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 40W
Motor Điều Khiển DKM 1Pha 60W- Model: 9SDGE-60F2PMotor Điều Khiển DKM 1Pha 60W- Model: 9SDGE-60F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 60W
Motor Điều Khiển DKM 1Pha 120W- Model: 9SDGE-120F2PMotor Điều Khiển DKM 1Pha 120W- Model: 9SDGE-120F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 120W
Motor Điều Khiển DKM 1Pha 120W- Model: 9SDGE-180F2PMotor Điều Khiển DKM 1Pha 120W- Model: 9SDGE-180F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 180W
Motor Điều Khiển DKM 1Pha 10W- Model: 7SDGE-15GMotor Điều Khiển DKM 1Pha 10W- Model: 7SDGE-15G
Frame Size: Size 7 - 70mm (2.76 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 15W
Motor Điều Khiển DKM 1Pha 90W- Model:9SDGE-90F2PMotor Điều Khiển DKM 1Pha 90W- Model:9SDGE-90F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 90W