Motor DKM - Motor giảm tốc mini - hộp giảm tốc DKM Hàn Quốc chính hãng giá sỉ 0909.801.822

Hộp Số Giảm Tốc DKM - Kiểu HB

Hộp số giảm tốc DKM (Loại HB)
- Loại mặt bích công suất cao (Loại HF)
- Kích thước khung: 90mm
- Tỷ số truyền 90mm 3:1∼200:1
Xem thêm
Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-60BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-60BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 60 : 1/60
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-3BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-3BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 3 : 1/3
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-3.6BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-3.6BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 3.6:1/3.6
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-6BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-6BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 6 : 1/6
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-9BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-9BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 9 : 1/9
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-12.5BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-12.5BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 12.5 : 1/12.5
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-15BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-15BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 15 : 1/15
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-18BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-18BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 18 : 1/18
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-20BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-20BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 20 : 1/20
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-25BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-25BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 25 : 1/25
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-30BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-30BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 30 : 1/30
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-36BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-36BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 36 : 1/36
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-50BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-50BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 50 : 1/50
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-75BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-75BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 75 : 1/75
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-100BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-100BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 100 : 1/100
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-120BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-120BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 120 : 1/120
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-150BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-150BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 150 : 1/150
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-180BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-180BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 180 : 1/180
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-90BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-90BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 90:1/90
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-200BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9HBK-200BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 200:1/200
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz