Motor DKM - Motor giảm tốc mini - hộp giảm tốc DKM Hàn Quốc chính hãng giá sỉ 0909.801.822

Hộp Số Giảm Tốc DKM - Kiểu UB

Hộp Số Giảm Tốc DKM (Loại UB)
- Kích thước khung: 104mm
- 104mm tỉ số truyền 5:1∼180:1
Xem thêm
Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-5BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-5BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 5 : 1/5
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-3BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-3BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 3 : 1/3
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-3.6BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-3.6BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 3.6:1/3.6
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-6BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-6BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 6 : 1/6
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-7.5BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-7.5BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 7.5 : 1/7.5
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-9BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-9BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 9 : 1/9
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-10BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-10BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 10 : 1/10
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-12.5BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-12.5BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 25 : 1/25
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-15BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-15BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 12.5 : 1/12.5
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-18BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-18BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 18 : 1/18
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-20BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-20BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 20 : 1/20
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-25BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-25BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 25 : 1/25
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-30BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-30BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 30 : 1/30
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-36BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-36BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 30 : 1/30
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-40BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-40BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 40 : 1/40
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-50BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-50BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 50 : 1/50
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-60BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-60BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 60 : 1/60
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-75BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-75BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 75 : 1/75
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-90BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-90BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 90:1/90
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-100BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-100BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 100 : 1/100
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-120BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-120BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 120 : 1/120
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-150BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-150BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 150 : 1/150
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-180BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 10UBK-180BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 180 : 1/180
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz