Motor DKM - Motor giảm tốc mini - hộp giảm tốc DKM Hàn Quốc chính hãng giá sỉ 0909.801.822

Bộ Điều Khiển DKM - FX3000

FX3000
- Hiển thị tốc độ kỹ thuật số
- Kiểm soát tốc độ, mô-men xoắn
- Quay số đơn giản
- Cài đặt tỷ lệ bánh răng
- Cài đặt thời gian tăng tốc
Xem thêm
Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Bộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-006sBộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-006s
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-010sBộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-010s
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-015sBộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-015s
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 15W
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-025sBộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-025s
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 25W
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-040sBộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-040s
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 40W
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-060sBộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-060s
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 60W
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-090sBộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-090s
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 90W
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-120sBộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-120s
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 120W
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-180sBộ Điều Khiển Motor DKM - FX3000-180s
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor
Công Suất : 180W
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển DKM torque Motor - FX3000-006TBộ Điều Khiển DKM torque Motor - FX3000-006T
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: T- Torque Motor
Công Suất : 6W
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển DKM torque Motor -FX3000-010TBộ Điều Khiển DKM torque Motor -FX3000-010T
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: T- Torque Motor
Công Suất : 10W
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển DKM torque Motor -FX3000-020TBộ Điều Khiển DKM torque Motor -FX3000-020T
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: T- Torque Motor
Công Suất : 25W
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển DKM torque Motor -FX3000-030TBộ Điều Khiển DKM torque Motor -FX3000-030T
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: T- Torque Motor
Công Suất : 40W
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Bộ Điều Khiển DKM torque Motor -FX3000-040TBộ Điều Khiển DKM torque Motor -FX3000-040T
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz, D - 1ΦAC 220V 60Hz, A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: T- Torque Motor
Công Suất : 40W
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM