Motor DKM - Motor giảm tốc mini - hộp giảm tốc DKM Hàn Quốc chính hãng giá sỉ 0909.801.822

Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm DKM

Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm Vuông Góc DKM (Loại WHD) -Kích Thước khung hình: 90/104mm
-90mm 030 tỷ số truyền 7.5:1∼80:1
-90mm 040 tỷ số truyền 50:1∼100:1
-104mm 040 tỷ số truyền 7.5:1∼40:1
Xem thêm
Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD15-030Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD15-030
Tỷ Số Truyền (Ratio): 15 : 1/15
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: Z - Worm Hollow Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD20-030Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD20-030
Tỷ Số Truyền (Ratio): 20 : 1/20
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: Z - Worm Hollow Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD30-030Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD30-030
Tỷ Số Truyền (Ratio): 30 : 1/30
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: Z - Worm Hollow Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD40-030Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD40-030
Tỷ Số Truyền (Ratio): 40 : 1/40
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: Z - Worm Hollow Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD50-030Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD50-030
Tỷ Số Truyền (Ratio): 50 : 1/50
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: Z - Worm Hollow Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD50-040Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD50-040
Tỷ Số Truyền (Ratio): 50 : 1/50
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: Z - Worm Hollow Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD60-030Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD60-030
Tỷ Số Truyền (Ratio): 60 : 1/60
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: Z - Worm Hollow Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD80-030Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD80-030
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: Z - Worm Hollow Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD10-030Hộp Số Giảm Tốc Cốt Âm - Worm Hollow - Model: 9WHD10-030
Tỷ Số Truyền (Ratio): 10 : 1/10
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: Z - Worm Hollow Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: I - Induction Motor 2Pole