Motor DKM - Motor giảm tốc mini - hộp giảm tốc DKM Hàn Quốc chính hãng giá sỉ 0909.801.822

Motor DKM - Thắng Ly Hợp Từ

- Ly hợp và
  phanh được gắn với động cơ cảm ứng
- Hoạt động với tốc độ không đổi + điều khiển vị trí đơn giản

Xem thêm
Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGA-15GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGA-15G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
Công Suất : 15W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGD-15GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGD-15G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 15W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGE-15GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGE-15G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 15W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGG-15GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGG-15G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 15W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGK-15GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGK-15G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 15W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGA-25GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGA-25G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 25W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGD-25GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGD-25G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 25W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGE-25GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGE-25G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 25W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGG-25GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGG-25G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 25W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGK-25GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 8CIDGK-25G
Frame Size: Size 8 - 80mm (3.15 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 25W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGA-40GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGA-40G
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 40W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGD-40GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGD-40G
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 40W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGE-40GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGE-40G
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 40W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGG-40GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGG-40G
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 40W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGK-40GĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGK-40G
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: G - General Gear
Attaching Gearbox: G - General Type (Helical)
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: Without Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 40W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGA-60F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGA-60F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 60W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGD-60F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGD-60F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 60W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGE-60F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGE-60F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 60W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGG-60F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGG-60F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 60W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGK-60F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGK-60F2P
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 60W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGA-90F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGA-90F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 90W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGD-90F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGD-90F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 90W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGE-90F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGE-90F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 90W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGG-90F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGG-90F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 90W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGK-90F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGK-90F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 90W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGA-120F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGA-120F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: A - 1ΦAC 110V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 120W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGD-120F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGD-120F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 120W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGE-120F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model: 9CIDGE-120F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 120W
Động Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGK-120F2PĐộng Cơ DKM - Thắng Ly Hợp Từ DKM - Model:9CIDGK-120F2P
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F2 - Powerful Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: CL - Clutch Brake Motor
Công Suất : 120W