Motor DKM - Motor giảm tốc mini - hộp giảm tốc DKM Hàn Quốc chính hãng giá sỉ 0909.801.822

Hộp Số Giảm Tốc DKM - Kiểu PB

Hộp Số Giảm Tốc DKM (Loại PB) Hoặc Loại mặt bích Có Tai (Loại PF)
- Kích thước khung: 90mm
- Tỷ số truyền 90mm 2:1∼200:1
Xem thêm
Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-100BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-100BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 100 : 1/100
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-12.5BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-12.5BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 12.5 : 1/12.5
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-15BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-15BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 15 : 1/15
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-18BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-18BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 18 : 1/18
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-20BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-20BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 20 : 1/20
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-25BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-25BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 25 : 1/25
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-2BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-2BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 2 : 1/2
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-30BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-30BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 30 : 1/30
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-3BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-3BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 3 : 1/3
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-40BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-40BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 40 : 1/40
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-50BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-50BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 50 : 1/50
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-5BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-5BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 5 : 1/5
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-60BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-60BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 60 : 1/60
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-6BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-6BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 6 : 1/6
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-7.5BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-7.5BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 7.5 : 1/7.5
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-75BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-75BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 75 : 1/75
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-9BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-9BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 9 : 1/9
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-120BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-120BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 120 : 1/120
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-180BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-180BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 180 : 1/180
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, B - Brake Motor, I - Induction Motor 2Pole
Phone/Sale:: 0909801822 - 0938371822
TIA CHỚP CO; LTD : Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Motor DKM
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-150BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-150BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 150 : 1/150
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, B - Brake Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-200BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PBK-200BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 200:1/200
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, B - Brake Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK36BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK36BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 36 : 1/36
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, B - Brake Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK30BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK30BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 30 : 1/30
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, B - Brake Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK3BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK3BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 3 : 1/3
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, B - Brake Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK5BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK5BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 5 : 1/5
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, B - Brake Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK7.5BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK7.5BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 7.5 : 1/7.5
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, B - Brake Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK9BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK9BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 9 : 1/9
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, B - Brake Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK10BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK10BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 10 : 1/10
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, B - Brake Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK12.5BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK12.5BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 12.5 : 1/12.5
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, B - Brake Motor, I - Induction Motor 2Pole
Hộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK20BHHộp Số Giảm Tốc DKM - Model: 9PFK20BH
Tỷ Số Truyền (Ratio): 20 : 1/20
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz, G - 3ΦAC 220V 50/60Hz, E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: S - Speed Control Induction Motor, B - Brake Motor, I - Induction Motor 2Pole
Chọn số trang để xem tiếp