Motor DKM - Motor giảm tốc mini - hộp giảm tốc DKM Hàn Quốc chính hãng giá sỉ 0909.801.822

Motor DKM Thắng Từ

- Động cơ được trang bị phanh giữ tải
- Hoạt động với tốc độ không đổi + điều khiển vị trí đơn giản

Xem thêm
Sắp xếp theo: Giá giảm dần Giá tăng dần
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGE-60FPMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGE-60FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 60W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGE-120FPMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGE-120FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 120W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDG7-300FU-TMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDG7-300FU-T
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 300W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDGD-300FU-TMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDGD-300FU-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 300W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDG8-300FU-TMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDG8-300FU-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 300W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDKE-250F-TMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDKE-250F-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 250W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDGE-250FHC-TMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDGE-250FHC-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 250W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDGE-250FU-TMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDGE-250FU-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: W - Worm Solid Type
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 250W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDGD-300FHC-TMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDGD-300FHC-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: D - 1ΦAC 220V 60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 300W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDG8-300FHC-TMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDG8-300FHC-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 300W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGG-150FPMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGG-150FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 150W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGG-150FHMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGG-150FH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 150W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGK-150FHMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGK-150FH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 150W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGK-150FPMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGK-150FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 150W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGG-150FWHMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGG-150FWH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: W - Worm Solid Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 150W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGK-150FWHMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 9BDGK-150FWH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: W - Worm Solid Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 150W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDD6-400F-TMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDD6-400F-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 400W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDG6-400FHC-TMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDG6-400FHC-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 400W
Motor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDK6-400F-TMotor DKM Có Thắng Từ - Model: 10BDK6-400F-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: UB - Ultra Powerful
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: K - 3ΦAC 380/400V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 400W
Đông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 9BDGE-180FHĐông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 9BDGE-180FH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 180W
Đông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 9BDGE-180FWHĐông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 9BDGE-180FWH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: W - Worm Solid Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 180W
Đông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 9BDGG-200FPĐông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 9BDGG-200FP
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: P - Powerful Gear
Attaching Gearbox: P - Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 200W
Đông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 9BDGG-200FHĐông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 9BDGG-200FH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 200W
Đông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 9BDGG-200FWHĐông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 9BDGG-200FWH
Frame Size: Size 9 - 90mm (3.54 in)
Gearbox - Type: WH - Worm Hollow Type
Attaching Gearbox: W - Worm Solid Type
Connection Type: No Mark - Lead Wire Type
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: G - 3ΦAC 220V 50/60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 200W
Đông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 10BDKE-250F-TĐông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 10BDKE-250F-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 250W
Đông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 10BDGE-250FU-TĐông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 10BDGE-250FU-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 250W
Đông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 10BDGE-250FHC-TĐông Cơ DKM Lắp Thắng Từ - Model: 10BDGE-250FHC-T
Frame Size: Size 10 - 104mm
Gearbox - Type: H - High Powerful Gear
Attaching Gearbox: H - High Powerful Type
Connection Type: T - Terminal Box
Fan Type: F - General Fan
Phase & Volt: E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor: B - Brake Motor
Công Suất : 250W