Motor DKM - Motor giảm tốc mini - hộp giảm tốc DKM Hàn Quốc chính hãng giá sỉ 0909.801.822
Motor Điều Khiển DKM

Motor Điều Khiển DKM 1Pha 120W- Model: 9SDGE-180F2P

Mã: 9SDGE-180F2P
Frame Size:
Size 9 - 90mm (3.54 in)
Attaching Gearbox:
P - Powerful Type
Connection Type:
No Mark - Lead Wire Type
Fan Type:
F2 - Powerful Fan
Phase & Volt:
E - 1ΦAC 220-240V 60Hz
AC Motor:
S - Speed Control Induction Motor
Công Suất :
180W
Số lượng - +
Motor Điều Khiển DKM 1Pha 180W
Động Cơ Cảm Ứng Dạng : Trục Xoắn- Speed Control Induction Motor 
Công suất: 180W 
Điện Áp: 1Pha 220V

 

Chia sẻ cho bạn bè

Động Cơ Điều Khiển - DKM -Model: 9SDGE-180F2P

- Tốc độ không đổi với hoạt động liên tục

- Công suất: 180W

- Dừng lại sau 2 giây. khi tắt

- Vượt ải: 30-40 lần

- Có thể quay ngược chiều

Motor DKM - Model: 9SDGE-180F2P

Dòng điện : 1Pha 220V

Trục Động Cơ Xoắn-  F2 : Powerful Fan

 

Speed Control Induction Motor 6W (□60mm)

Speed Control Induction Motor 6W (□70mm)

Speed Control Induction Motor 10W (□70mm)

Speed Control Induction Motor 15W (□70mm)

Speed Control Induction Motor 25W (□80mm)

Speed Control Induction Motor 40W (□90mm)

Speed Control Induction Motor 60W (□90mm)

Speed Control Induction Motor 90W (□90mm)

Speed Control Induction Motor 120W (□90mm)

Speed Control Induction Motor 180W (□90mm)

Dạng Hộp số Giảm Tốc DKM được gắn kèm:

7GBK-BMH ( tỷ số truyền: 2/3/3.6/5/6/7.5/9/10/12.5/15/18/20/25/30/30/40/50/60/75/90/100/120/150/180/200) - Dạng hộp số vuông

8GBK-BMH ( tỷ số truyền: 2/3/3.6/5/6/7.5/9/10/12.5/15/18/20/25/30/30/40/50/60/75/90/100/120/150/180/200) - Dạng hộp số vuông

9GBK-BMH ( tỷ số truyền: 2/3/3.6/5/6/7.5/9/10/12.5/15/18/20/25/30/30/40/50/60/75/90/100/120/150/180/200) - Dạng hộp số vuông

9PBK-BH ( tỷ số truyền: 2/3/3.6/5/6/7.5/9/10/12.5/15/18/20/25/30/30/40/50/60/75/90/100/120/150/180/200) - Dạng hộp số vuông

9PFK-BH ( tỷ số truyền: 2/3/3.6/5/6/7.5/9/10/12.5/15/18/20/25/30/30/40/50/60/75/90/100/120/150/180/200) - Dạng hộp số có Tai

9HBK-BH ( tỷ số truyền: 2/3/3.6/5/6/7.5/9/10/12.5/15/18/20/25/30/30/40/50/60/75/90/100/120/150/180/200) - Dạng hộp số vuông

9HFK-BH ( tỷ số truyền: 2/3/3.6/5/6/7.5/9/10/12.5/15/18/20/25/30/30/40/50/60/75/90/100/120/150/180/200) - Dạng hộp số có Tai

 

 

 

Một số model bán chạy:

Speed Control Reversible DKM Motor (15W □70mm)

Model: 7SRDGA-10G, 7SRDGD-10G, 7SRDGE-10G, 7SRDDA-10G, 7SRDDD-10G, 7SRDDE-10G,

Speed Control Reversible DKM Motor (10W □70mm)

Model: 9SBDGA-180F2P, 9SBDGD-180F2P, 9SBDGE-180F2P, 9SBDGA-180F2H, 9SBDGD-180F2H, 9SBDGE-180F2H, 9SBDGA-180F2W, 9SBDGD-180F2W, 9BSDGE-180F2W, 9SBDGA-180F2WH, 9SBDGD-180F2WH, 9SBDGE-180F8WH, 9SBDDA-180F2, 9SBDDD-180F2, 9SBDDE-180F2, 9SBDKA-180F2, 9SBDKD-180F2, 9SBDKE-180F2,

Speed Control Brake DKM Motor (180W □90mm)

Model: 7SRDGA-6G, 7SRDGD-6G, 7SRDGE-6G, 7SRDDA-6G, 7SRDDD-6G, 7SRDDE-6G,

Speed Control Reversible DKM Motor (6W □70mm)

Model: 9SBDGA-120F2P, 9SBDGD-120F2P, 9SBDGE-120F2P, 9SBDGA-120F2H, 9SBDGD-120F2H, 9SBDGE-120F2H, 9SBDGA-120F2W, 9SBDGD-120F2W,

9SBDGE-120F2W, 9SBDGA-120F2WH, 9SBDGD-120F2WH, 9SBDGE-120F2WH, 9SBDDA-120F2, 9SBDDD-120F2, 9SBDDE-120F2, 9SBDKA-120F2, 9SBDKD-120F2, 9SDKE-120F2,

Speed Control Brake DKM Motor (120W □90mm)

Model: 9SBDGA-90F2P, 9SBDGD-90F2P, 9SBDGE-90F2P, 9SBDGA-90F2H, 9SBDGD-90F2H, 9SBDGE-90F2H, 9SBDGA-90F2W, 9SBDGD-90F2W, 9SBDGE-90F2W, 9SBDGA-90F2WH, 9SBDGD-90F2WH, 9SBDGE-90F2WH, 9SBDDA-90F2, 9SBDDD-90F2, 9SBDDE-90F2, 9SBDKA-90F2, 9SBDKD-90F2, 9SBDKE-90F2,

Speed Control Brake DKM Motor (90W □90mm)

Model: 9SBDGA-60F2P, 9SBDGD-60F2P, 9SBDGE-60F2P, 9SBDGA-60F2H, 9SBDGD-60F2H, 9SBDGE-60F2H, 9SBDGA-60F2W, 9SBDGD-60F2W, 9SBDGE-60F2W, 9SBDGA-60F2WH, 9SBDGD-60F2WH, 9SBDGE-60F2WH, 9SBDDA-60F2, 9SBDDD-60F2, 9SBDDE-60F2, 9SBDKA-60F2, 9SBDKD-60F2, 9SBDKE-60F2,

Speed Control Brake DKM Motor (60W □90mm)

Model: 9SBDGA-40G, 9SBDGD-40G, 9SBDGE-40G, 9SBDGA-40W, 9SBDGD-40W, 9SBDGE-40W, 9SBDGA-40WH, 9SBDGD-40WH, 9SBDGE-40WH, 9SBDDA-40, 9SBDDD-40, 9SBDDE-40, 9SBDKA-40, 9SBDKD-40, 9SBDKE-40,

Speed Control Brake DKM Motor (40W □90mm)

Model: 8SBDGA-25G, 8SBDGD-25G, 8SBDGE-25G, 8SBDGA-25W, 8SBDGD-25W, 8SBDGE-25W, 8SBDDA-25, 8SBDDD-25, 8SBDDE-25, 8SBDDA-25, 8SBDDD-25, 8SBDDE-25,

Speed Control Brake DKM Motor (25W □80mm)

Model: 8SBDGA-15G, 8SBDGD-15G, 8SBDGE-15G, 8SBDGA-15W, 8SBDGD-15W, 8SBDGE-15W, 8SBDDA-15, 8SBDDD-15, 8SBDDE-15, 8SBDDA-15, 8SBDDD-15, 8SBDDE-15,

Speed Control Brake DKM Motor (15W □80mm)

Model: 9CSDGA-120F2P, 9CSDGD-120F2P, 9CSDGE-120F2P, 9CSDGA-120F2H, 9CSDGD-120F2H, 9CSDGE-120F2H,

Speed Control Clutch & Brake DKM Motor (120W □90mm)

Model: 9CSDGA-90F2P, 9CSDGD-90F2P, 9CSDGE-90F2P, 9CSDGA-90F2H, 9CSDGD-90F2H, 9CSDGE-90F2H,

Speed Control Clutch & Brake DKM Motor (90W □90mm)

Model: 9CSDGA-60F2P, 9CSDGD-60F2P, 9CSDGE-60F2P, 9CSDGA-60F2H, 9CSDGD-60F2H, 9CSDGE-60F2H,

Speed Control Clutch & Brake DKM Motor (60W □90mm)

Model: 9CSDGA-40G, 9CSDGD-40G, 9CSDGE-40G,

Speed Control Clutch & Brake DKM Motor (40W □90mm)

Model: 8CSDGA-25G, 8CSDGD-25G, 8CSDGE-25G,

Speed Control Clutch & Brake DKM Motor (25W □80mm)

Model: 8CSDGA-15G, 8CSDGD-15G, 8CSDGE-15G,

Speed Control Clutch & Brake DKM Motor (15W □80mm)

8XD10GG      8XD10GW

9XD10GG      9XD10GW     9XD10GP       9XD10GH      9XD10GZ

9XD10PP        9XD10PW      9XD10PH       9XD10PZ10BDG7-300FU-T, 10BDG7-300FU-T, 10BDG7-300FU-T

 

 

Liên Hệ & Đặt Hàng : CTY TIA CHỚP

Chúng tôi là nhà nhập khẩu phân phối chính hãng các sản phẩm của DKM MOTOR tại thị trường Việt Nam.

INDUCTION DKM MOTOR

2 POLE DKM MOTOR

REVERSIBLE DKM MOTOR

ELECTROMAGNETIC BRAKE DKM MOTOR

CLUTCH & BRAKE DKM MOTOR

TORQUE DKM MOTOR

SPEED CONTROL INDUCTION DKM MOTOR

SPEED CONTROL REVERSIBLE DKM MOTOR

SPEED CONTROL BRAKE DKM MOTOR

SPEED CONTROL CLUTCH & BRAKE DKM MOTOR

STANDARD DC DKM MOTOR

INDUCTION DSY TYPE DKM MOTOR

GERNERAL TYPE - DKM GEAR BOX

POWERFUL TYPE - DKM GEAR BOX

HIGH POWERFUL TYPE - DKM GEAR BOX

ULTRA POWERFUL TYPE - DKM GEAR BOX

HELICROSS TYPE - DKM GEAR BOX

WORM TYPE - DKM GEAR BOX

INTER-DECIMAL TYPE - DKM GEAR BOX

SPEED CONTROLLER (AC DKM MOTOR)  : FX3000 DX3000 DSA DSKM-M

SPEED CONTROLLER (DC DKM MOTOR) : DSD-90

TORQUE CONTROLLER (AC DKM MOTOR) : FX3000 DX3000 TDS

 

Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của DKM MOTOR vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline/Zalo: 0909801822 - 0938371822 - 0964995562

Email: ctytiachop@gmail.com

DKM Motor Co., Ltd. Head Office / Factory 292, Yeomjeon-ro, Michuhol-gu, Incheon Republic of Korea 22117 Tel. +82.32.574.7788 Fax. +82.32.578.7787

http://www.dkmmotor.com/

Chính Sách Vận Chuyển Giao Nhận

1. Đối tượng áp dụng

– Tất cả khách mua hàng tại Tia Chớp

2. Khu vực áp dụng và chi phí:

Tia Chớp nhận vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc, với thông tin chi tiết như sau:

– Miễn phí cho đơn hàng ≥ 1 triệu đồng trong nội thành phố Hồ Chí Minh

– Miễn phí cho đơn hàng ≥ 20 triệu đồng trong bán kính 30km ở các tỉnh lân cận Hồ Chí Minh: Bình Dương, Biên Hòa Đồng Nai, Long An

– Quý khách vui lòng thanh toán theo giá cước của đơn vị vận chuyển hoặc theo thỏa thuận đối với các trường hợp sau:

+ Đơn hàng < 1 triệu đồng trong nội thành Hà Nội

+ Đơn hàng < 10 triệu đồng trong bán kính 100km

+ Đơn hàng giao tại địa chỉ  ≥  100km

+ Đổi trả sản phẩm

Nội dung cước phí chi tiết, mời xem mục 5.

3. Thời gian giao hàng:

– Đơn hàng trong nội thành HCM: vận chuyển trong vòng 24h hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

– Đơn hàng trong bán kính 100km: vận chuyển trong vòng  1- 2 ngày hoặc theo thỏa thuận giữa công ty và khách hàng.

– Đơn hàng ngoài bán kính 100km: vận chuyển trong vòng 3 - 5 ngày hoặc theo thỏa thuận giữa công ty và khách hàng.

– Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể.

– Thời gian giao hàng : từ 8h30 đến 17h tất cả các ngày từ thứ 2 à thứ 7.

– Tia Chớp có thể giao hàng chậm trễ do những điều kiện bất khả kháng như thời tiết xấu, điều kiện giao thông không thuận lợi, xe hỏng hóc trên đường giao hàng, trục trặc trong quá trình xuất hàng… Mong Quý khách hàng thông cảm !

4. Đóng gói giao hàng

Đối với đơn hàng giao hàng thông qua dịch vụ vận chuyển thuê ngoài, để an toàn cho hàng hóa của Quý khách, Tia Chớp sẽ đóng gói hàng hóa trong các bao bì hoặc thùng hàng chuyên dụng.

5. Cước phí giao nhận

– Cước phí chuyển: được tính dựa trên Trọng lượng hàng hoặc Trọng lượng qui đổi từ Kích thước (đối với hàng cồng kềnh), chi phí đóng kiện gỗ, cự ly nơi giao hàng.

– Cách thức tính Trọng lượng qui đổi từ Kích thước (đối với hàng cồng kềnh – theo đúng tiền lệ của ngành chuyển phát): Chiều dài (cm) x Chiều rộng (cm) x Chiều cao(cm) / 6000.

– Quý khách hàng có thể tham khảo Phụ lục Cước vận chuyển và Chỉ tiêu thời gian vận chuyển theo giá của đơn vị cung cấp.

– Nếu đơn hàng của quý khách cần phải chuyển đi bằng những chuyến hàng khác nhau hoặc phải chuyển đi nhiều lần, cước phí chuyển toàn bộ đơn hàng của quý khách sẽ được tính một (01) lần tại thời điểm chuyển hàng đầu tiên.

6. Trách nhiệm với hàng hóa vận chuyển

– Nếu dịch vụ vận chuyển do Tia Chớp chỉ định, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với hàng hóa và các rủi ro như mất mát hoặc hư hại của hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển hàng từ Tia Chớp đến địa điểm do quý khách yêu cầu.

– Quý khách có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng. Khi phát hiện hàng hóa bị hư hại, trầy xước, bể vỡ, móp méo, hoặc sai hàng hóa, Quý khách vui lòng ký xác nhận tình trạng hàng hóa với Nhân viên giao nhận và thông báo ngay cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng.

– Sau khi Quý khách đã ký nhận hàng mà không ghi chú hoặc có ý kiến về hàng hóa, Tia Chớp không có trách nhiệm với những yêu cầu đổi trả vì hư hỏng, trầy xước, bể vỡ, mốp méo, sai hàng hóa,… từ Quý khách sau này.

– Nếu dịch vụ vận chuyển do Quý khách chỉ định và lựa chọn thì Quý khách sẽ chịu trách nhiệm với hàng hóa và các rủi ro như mất mát hoặc hư hại của hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển hàng từ Tia Chớp đến Quý khách. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cước phí và tổn thất liên quan.

Chính Sách Bảo Hành

Trong thời gian sử dụng nếu gặp bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào quý khách hàng có thể liên lạc trực tiếp với Trung tâm bảo hành của Hãng hoặc Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tia Chớp để được trợ giúp.

I. Những trường hợp được bảo hành:

Bảo hành sản phẩm là: khắc phục những lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của nhà sản xuất
– Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày giao hàng hoặc được ghi trên phiếu bảo hành
– Có Phiếu bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối
– Có Hóa đơn mua hàng của Tia Chớp
Sản phẩm bảo hành sẽ tuân theo qui định Bảo hành của từng nhà sản xuất đối với các sự cố về mặt kỹ thuật

II. Những trường hợp không được bảo hành:

– Sản phẩm đã quá thời hạn bảo hành ghi trên phiếu bảo hành hoặc mất Phiếu Bảo hành.
– Những sản phẩm không thể xác định được nguồn gốc mua tại Tia Chớp, thì chúng tôi có quyền từ chối bảo hành.

  • Mất hóa đơn
  • Tem niêm phong bảo hành bị rách, vỡ, hoặc bị sửa đổi
  • Phiếu bảo hành không ghi rõ số Serial và ngày mua hàng
  • Số serial trên máy và Phiếu bảo hành không trùng nhau hoặc không xác định được bất cứ lý do nào
  • Số serial trên sản phẩm không xác định được

– Sản phẩm bị hư hỏng do sử dụng không đúng hướng dẫn sử dụng
– Sản phẩm bị hư hỏng do tác động cơ học làm rơi, vỡ, va đập, trầy xước, móp méo, ẩm ướt, hoen rỉ, chảy nước
– Sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng do chuột bọ hoặc côn trùng xâm nhập hoặc do hỏa hoạn, thiên tai gây nên
– Tự ý tháo dỡ, sửa chữa bởi các cá nhân hoặc kỹ thuật viên không được sự ủy quyền của Tia Chớp
Những sản phẩm được mua tại Tia Chớp nhưng đã quá thời hạn bảo hành, Công ty chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ sửa chửa tính phí cho quí khách.

III. Địa điểm bảo hành và bảo trì:
Nếu trong hợp đồng, biên bản bàn giao, phiếu bảo hành không ghi thoả thuận bảo hành tại địa chỉ khách hàng đã đăng ký, thì tất cả các sản phẩm đều được bảo hành tại trung tâm bảo hành của Hãng. Nhân viên Tia Chớp có thể hướng dẫn Quý khách hàng đến Hãng hoặc sẽ thay mặt Quý khách hàng báo thông tin đến hãng hoặc mang sản phẩm tới Trung tâm bảo hành của Hãng (đối với sản phẩm không được BH tại nhà) để bảo hành sản phẩm cho Quý khách hàng.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm bạn vừa xem

Motor Điều Khiển DKM 1Pha 120W- Model: 9SDGE-180F2PMotor Điều Khiển DKM 1Pha 120W- Model: 9SDGE-180F2P
Motor Điều Khiển DKM 1Pha 180W
Động Cơ Cảm Ứng Dạng : Trục Xoắn- Speed Control Induction Motor 
Công suất: 180W 
Điện Áp: 1Pha 220V

 

GIỎ HÀNG